Bristen på bostäder som miljonprogrammet löste ledde senare till ett överskott på lägenheter.

 

Hammarkullens från början dåliga rykte var seglivat och levde kvar.

Ett rykte karnevalen i Hammarkullen ville förändra. Den startade som en vårfest i mitten av 1970-talet.

Trångboddhet
Trångboddhet

GP 1968
GP 1968

Karnevalen började som vårfest
Karnevalen började som vårfest

Trångboddhet
Trångboddhet

1/9